Άγια και Βέβηλα της Νέας Ελληνικής

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (ΑΝΤΙ)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το Λεξικό αυτό δεν είναι θρησκειολογικό ούτε θεολογικό, αποτελεί απλώς ένα εργαλείο για την κατανόηση και χρήση θρησκευτικών, αντιθρησκευτικών και θρησκευτικοφανών όρων της σύγχρονης γλώσσας μας.

Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και μαθητές και στους δασκάλους τους. Χρήσιμο επίσης μπορεί να είναι σε γλωσσολόγους, δημοσιογράφους, μεταφραστές, ιεροσπουδαστές και νεαρούς κληρικούς.

Αποτελείται από την Εισαγωγή, το κύριο σώμα και ένα Παράρτημα με συμπληρώματα και σχόλια.

Περιλαμβάνει περί τα 15.000 λήμματα, προερχόμενα από τον σύγχρονο ελληνικό προφορικό λόγο και από εκλαϊκευτικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, Δημοτικής και Καθαρεύουσας, κυρίως του 20ού αιώνα.

Για κάθε λήμμα παρέχονται τα εξής:

  1. ο ή οι καθιερωμένοι τύποι των λέξεων,
  2. η ερμηνεία,
  3. πολλά λεκτικά παραδείγματα κυρίως από τη Λογοτεχνία,
  4. συνώνυμα και αντώνυμα,
  5. ετυμολογικά συγγενικές λέξεις,
  6. η ετυμολογία, όταν χρειάζεται και εφόσον αυτή είναι εφικτή χωρίς τη χρήση απρόσιτης στον συντάκτη βιβλιογραφίας,
  7. παροιμίες (χωρίς ερμηνεία),
  8. (συχνά) πραγματολογικά και άλλα σχόλια στο Παράρτημα.

Καλό αρμένισμα, ήτοι σερφάρισμα!

Ι. Ε. ΣΤΕΦΑΝΗΣ