Επικοινωνία

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Μανόλης Στεφανής (em.stefanis@gmail.com)

 

 

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων λεξικού και ιστοσελίδας:

Πασχάλης Αναστάσιος (tpasxalis@gmail.com)